Zpět
21
.
7
.
2022
Legal flash

Další povinnosti správců alternativních fondů

ČNB aktualizovala stanovisko ke správě majetku v tzv. alternativních fondech (§ 15 ZISIF), kde mimo jiné doplnila, že rovněž správci alternativních fondů jsou povinnými subjekty podle nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb (SFDR). Správci by od 10. března 2022 měli na svých webových stránkách zveřejňovat informace o integraci rizik udržitelnosti do politik pro řízení rizik a prohlášení o tom, jak zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Nabízí-li správce „udržitelný“ finanční produkt, měl by na svém webu ke každému takovému produktu zveřejnit popis environmentálních nebo sociálních vlastností nebo cílů udržitelných investic ve vztahu k tomuto produktu. Prozatímně mají správci tyto povinnosti plnit pouze rámcově, neboť prováděcí regulace vstoupí v účinnost až 1. ledna 2023.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz