Zpět
8
.
7
.
2022
Legal flash

Dochází v rámci Novely spotřebitelského práva k revoluci u smluv uzavíraných po telefonu?

Spotřebitelé především staršího věku občas ještě ani nezaznamenali, že smlouvu mohou skutečně uzavřít i po telefonu. I na to reaguje velká spotřebitelská novela omezením uzavírání smluv právě po telefonu. Nově totiž bude k platnému uzavření smlouvy potřeba, aby podnikatel potvrdil nabídku učiněnou během hovoru ještě v textové podobě. K uzavření smlouvy tak nedojde už v průběhu hovoru, ale až na základě následného souhlasu spotřebitele s touto nabídkou (elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině). Ustanovení se ale nepoužije na všechny smlouvy, mimo jiné je vyloučeno pro smlouvy o finančních službách. Smlouvy o finančních službách tedy bude možné i nadále uzavírat telefonicky již v průběhu samotného hovoru, avšak pouze pokud takový postup nelimituje např. požadavek na písemnou formu smlouvy či řádné poskytnutí předsmluvních informací.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz