Zpět
15
.
4
.
2021
Info

Expert na insolvenční právo Tomáš Richter posiluje tým JŠK

Do naší pražské kanceláře přichází docent Tomáš Richter, přední odborník na insolvenční a restrukturalizační právo. V JŠK se zaměří především na poskytování právního poradenství při řešení úpadku a hrozícího úpadku korporací v insolvenčních řízeních i mimo ně a při soudních sporech z nich vyplývajících.

Vedle advokátní praxe působí Tomáš Richter jako rozhodce a věnuje se také akademické činnosti. Podílel se na rekodifikaci českého insolvenčního práva, reformě evropského insolvenčního nařízení, vzniku evropské směrnice o preventivních restrukturalizacích, a je autorem řady odborných publikací v tuzemsku i zahraničí.

Richter je od roku 2004 rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, od roku 2012 je také rozhodcem u Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha. Jako poradce místopředsedy vlády a člen expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo významně ovlivnil podobu českého insolvenčního práva.

Tomáš Richter je předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem správní rady International Insolvency Institute. V části svých akademických aktivit bude nadále pokračovat, a to včetně výuky na Institutu ekonomických studií FSV UK a členství ve vědecké radě Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na pražské VŠE.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz