Zpět
23
.
7
.
2022
Legal flash

Jak má vypadat digitální svět optikou Novely spotřebitelského práva?

Novela spotřebitelského práva se zaměří i na téma digitálního světa, a to například zavedením nového smluvního typu do občanského zákoníku. Smlouva o poskytování digitálního obsahu bude úplatnou smlouvu týkající se poskytnutí digitálního obsahu jako jsou například filmy, hry, e-knihy či programy. Úplata však nemusí vždy znamenat jen peníze, protiplnění bude možné poskytnout například i ve formě osobních údajů uživatele (dnes se tak děje kupříkladu u sociálních sítí). Ne že by do této doby nedocházelo k poskytování digitálního obsahu i bez této právní úpravy, její přidanou hodnotou ale bude především vyjasnění vzájemných práv a povinností. Konečně tak bude jasno v tom, jak má digitální obsah vypadat, jak to bude s jeho aktualizacemi a kdy může uživatel vytknout vadu, pokud poskytovatel těmto zákonným požadavkům nedostojí.

Právní problematika digitální světa je však výrazně obsáhlejší a novela spotřebitelského práva je jen její malou částí. Právním otázkám digitálního světa se věnujeme komplexněji. Můžete se tedy těšit na další zajímavé příspěvky týkající se tohoto tématu.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz