Zpět
6
.
6
.
2022
Legal flash

Jak moc se velká novela spotřebitelského práva dotkne finančního trhu?

Netajíme se tím, že velká část naší praxe je spojena s finančními institucemi. Proto nebude velkým překvapením, když právě u nich začneme představovat konkrétní změny přicházející s velkou novelou spotřebitelského práva. Je pravda, že finančním institucím se většina významnějších změn v rámci občanského zákoníku vyhne (například omezení uzavírání smluv po telefonu). Naopak pouze na ně míří restrikce, která nově umožňuje použití prostředku komunikace na dálku pouze za předpokladu, že ho spotřebitel neodmítne. U některých prostředků dálkové komunikace, jako jsou volací automaty, bude dokonce vyžadován jeho výslovný souhlas.

Nejen finančních institucí se pak dotkne zavedení pojmu zneužívající ujednání (namísto dosavadních nepřiměřených ujednání) pro taková ujednání, ke kterým se pro jejich nepříznivý vliv na spotřebitele nepřihlíží, ledaže se jich sám dovolá. Současně došlo k rozšíření jejich seznamu. Soukromoprávní důsledky těchto ujednání zůstávají stejné, nově ale za zneužívající ujednání hrozí také veřejnoprávní sankce v podobě velmi vysoké pokuty.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz