Zpět
28
.
6
.
2022
Legal flash

Jak se Novela spotřebitelského práva dotkne smluvní záruky?

Jak jsme slíbili v minulém příspěvku o právech z vadného plnění, tak se dnes v rámci našeho seriálu věnovanému spotřebitelskému právu podíváme na možnosti uspokojení nad rámec těchto práv. Vláda totiž v rámci velké novely spotřebitelského práva navrhuje nemalé změny také v rámci záruky za jakost.

Poskytovatel záruky může samozřejmě i nadále prohlásit, že uspokojí kupujícího nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění. V takovém případě se použije prohlášení učiněné nejblíže okamžiku uzavření smlouvy. Pozor je ale třeba dát především na prohlášení učiněná v reklamě. Novela totiž myslí také na situace, kdy by zákazníkovi byla na poslední chvíli poskytnuta méně výhodná záruka, než je uvedena právě v reklamě, kterou se prodávající prezentuje. Aby se uplatnila méně výhodná záruka, muselo by takové prohlášení o ní být učiněno stejným nebo srovnatelným způsobem jako reklamou. Nebude tedy možné přiznat zákazníkovi méně práv v návaznosti na písemné prohlášení učiněné těsně před uzavřením smlouvy, pokud pár dní před tím běžela na televizních obrazovkách reklama lákající zákazníky na obsahově širší záruku. Výjimku budou představovat případy, kdy bude záruka časově omezena, nebo se bude vztahovat k jinému modelu produktu

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz