Zpět
1
.
2
.
2022
Legal flash

Jak vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou?

I přesto, že jste jako nájemce uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou, máte za určitých okolností právo nájem vypovědět.

Jednou z takových okolností je situace, kdy pronajímatel neodstraní ani v dodatečné lhůtě poškození nebo vadu bytu, za kterou jako nájemce neodpovídáte. Nepůjde tedy o drobné opravy a běžnou údržbu, o kterých jsme psali v jednom z našich dřívějších příspěvků.

Stejně tak je možné nájem vypovědět, stane-li se byt pro účely nájmu nepoužitelný, či pokud pronajímatel porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem, v důsledku čehož působí nájemci značnou újmu.

Ve všech těchto případech je možné nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Dalším důvodem pro výpověď z nájmu, tentokrát s tříměsíční výpovědní dobou, je změna okolností, ze kterých strany při uzavírání smlouvy vycházely. Pokud nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu setrval, má i zde možnost nájem ukončit.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz