Zpět
12
.
7
.
2021
Legal flash

Jaké jsou povinnosti zaměstnance po návratu ze zahraniční dovolené?

Zaměstnanec musí v první řadě sdělit zaměstnavateli, v jaké zemi v posledních 14 dnech pobýval. Neuplatní-li se u zaměstnance výjimka (například uplynutí 14 dnů od dokončení očkování), musí se před vstupem na pracoviště prokázat negativním testem na COVID-19. Požadavky na stáří či druh testu se liší podle rizika nákazy v zemi, v níž zaměstnanec pobýval. Obecně platí, že bez negativního testu či prokázání výjimky nesmí zaměstnavatel zaměstnance vpustit na pracoviště. Výjimkou je pouze případ, kdy zaměstnanec přijel ze země s nízkým nebo středním rizikem nákazy. Tehdy může být zaměstnanec vpuštěn na pracoviště, až do výsledku testu je však povinen nosit respirátor.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz