Zpět
1
.
2
.
2021
Legal flash

Jaké změny přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

Skuteční majitelé obchodních korporací a jiných právnických osob musí být evidováni už delší dobu. Čerstvě přijatý zákon ale podstatně rozšiřuje spektrum těch, kteří budou za skutečného majitele považováni. Údaje o skutečném majiteli budou navíc nově veřejné. Ale pozor, nejzásadnější změny spočívají v sankcích za nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele: zákaz výplaty zisku, zákaz výkonu hlasovacích práv a nemožnost domáhat se práv z vybraných smluv u soudu. 

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz