Zpět
21
.
6
.
2022
Legal flash

Jaké změny přinese novela spotřebitelského práva v oblasti práv z vadného plnění?

Po příspěvku věnovaném finančním institucím se v rámci představování velké novely spotřebitelského práva podíváme na zoubek právům z vadného plnění, která vyplývají přímo z občanského zákoníku. Tyto změny jsou poměrně velké a mohou se dotknout všech, kteří prodávají zboží svým retailovým zákazníkům.

Za základní předpoklad práva z vadného plnění (reklamace) považuje novela existenci vady, kterou měla věc již v okamžiku jejího převzetí. Podle aktuálního znění zákona se přitom má za to, že vada existovala v době převzetí, pokud se projeví do 6 měsíců od převzetí. Novela pak navrhuje tuto dobu prodloužit u movitých věcí na 1 rok, v případě nemovitých věcí to budou dokonce 2 roky! Lhůta pro uplatnění reklamace bude po novele 2 roky od převzetí věci.

Příště se krátce zastavíme u smluvní záruky, kde dochází mimo jiné také k vyjasnění účinku prohlášení vůči spotřebiteli učiněného v reklamě a mimo ni.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz