Zpět
28
.
7
.
2021
Legal flash

Je diskriminací, je-li zvýšené odstupné poskytnuto jen zaměstnancům končícím na základě dohody, nikoli výpovědi dané zaměstnavatelem? Podle Nejvyššího soudu ne.

V projednávané věci kolektivní smlouva přiznávala vyšší odstupné pro případ, kdy byl pracovní poměr rozvázán z organizačních důvodů dohodou a nikoliv výpovědí. Výše odstupného se pak lišila i dle příjmu zaměstnance. Ačkoliv měl dotčený zaměstnanec zájem na ukončení pracovního poměru dohodou (aby získal zvýšené odstupné), zaměstnavatel přesto přistoupil k výpovědi. Zaměstnanec v tom spatřoval diskriminaci a zvýšené odstupné nárokoval u soudu. Podle Nejvyššího soudu však platí, že pokud zaměstnavatel využije své zákonem dané dispozice ukončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí, nelze to považovat za nerovné či diskriminační zacházení. Takové zacházení rovněž nelze spatřovat ve skutečnosti, že je výše odstupného diferenciována v závislosti na způsobu rozvázání pracovního poměru a na výši příjmu jednotlivých zaměstnanců.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. května 2020, sp. zn. 21 Cdo 68/2020)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz