Zpět
19
.
1
.
2022
Legal flash

Je možné pokračování režimu ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva po jeho odvolání z funkce? Dle Nejvyššího soudu ano.

Podle Nejvyššího soudu se člen představenstva a společnost mohou dohodnout, že jejich vztah upravený smlouvou o výkonu funkce, či souběžně uzavřenou manažerskou smlouvou, bude se změněným obsahem pokračovat i po odvolání člena představenstva z funkce. Ujednají-li si to stany, vztah ze smlouvy o výkonu funkce, či z manažerské smlouvy, může tedy v určitém rozsahu „přežít“ zánik funkce člena představenstva. Takto si lze např. dohodnout (a to i pouhým odkazem na obecné použití zákoníku práce pro daný vztah), že se členem představenstva bude po jeho odvolání z funkce postupováno obdobě jako při odvolání jmenovaného vedoucího zaměstnance dle zákoníku práce, tedy že po odvolání z funkce společnost nabídne (bývalému) členu představenstva jinou práci, a neučiní-li tak (nebo ten ji odmítne), ukončí společnost vztah výpovědí a bude (bývalému) členu představenstva do dne ukončení poskytovat plnění ve výši odpovídající odměně za výkon funkce.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2021, sp. zn. 27 Cdo 2837/2020)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz