Zpět
14
.
3
.
2022
Legal flash

Kdo neobdrží ani polovinu hodnoty toho, co sám poskytl, může smlouvu do roka a do dne zrušit

Občanský zákoník zavedl nové pravidlo, podle kterého může strana ve lhůtě jednoho roku od uzavření smlouvy požadovat její zrušení, pokud plnění, které poskytla, je v „hrubém nepoměru“ k tomu, co obdržela od druhé strany – tzv. neúměrné zkrácení (§ 1793 a násl. OZ). Nejvyšší soud nyní vyjasnil, že tento „hrubý nepoměr“ nastává tehdy, neobdrží-li zkrácená strana zhruba ani polovinu (rozpětí 45 až 55 %) hodnoty toho, co sama poskytla. Od tohoto rozpětí se lze odchýlit, pouze budou-li pro to zvláštní důvody. V pochybnostech je namístě se přiklonit k závěru, že o neúměrné zkrácení nejde.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2022, sp. zn. 33 Cdo 42/2021, dostupný na klikněte zde) 14.3.2022

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz