Zpět
8
.
6
.
2021
Legal flash

Konec neurčitého vymezení předmětu podnikání obchodních korporací

Nejvyšší soud rozhodl, že vymezení předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ ve stanovách/společenské smlouvě obchodní korporace je zdánlivým právním jednáním, ke kterému se nepřihlíží pro jeho neurčitost. Dotčené obchodní korporace jsou povinny tento nesoulad se zákonem odstranit ve svých zakladatelských dokumentech jasným a určitým vymezením předmětu podnikání a tento údaj aktualizovat v obchodním rejstříku. Ke splnění této povinnosti mohou být společnosti též vyzvány rejstříkovým soudem pod sankcí zrušení společnosti s likvidací. Uvedeným podmínkám budou muset dostát i nově zakládané společnosti, jinak je nelze zapsat do obchodního rejstříku.

(NS 27 Cdo 3549/2020

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz