Zpět
12
.
11
.
2020
Legal flash

Lex Covid II. Jaká opatření v oblasti insolvencí a exekucí se prodlužují či obnovují?

Zákon označovaný jako Lex Covid II reagující na trvající koronavirovou krizi nabude účinnosti v nejbližších dnech. Na základě Lex Covid II dochází k prodloužení lhůty, po níž nemá dlužník povinnost podat na sebe insolvenční návrh, jakož i prodloužení období, v němž je možné využít mimořádné moratorium dle insolvenčního zákona, v obou případech do konce června 2021. O prodloužení již probíhajícího mimořádného moratoria o další tři měsíce pak bude možné žádat i bez souhlasu věřitelů. Až do konce ledna 2021 pak dochází k odložení výkonu soudních rozhodnutí a exekucí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, ve kterých má dlužník místo trvalého pobytu. Ve vztahu k přikázání pohledávky z účtu se až do konce února 2021 prodlužuje období, v němž dlužník dostává vyšší výplatu z obstaveného účtu.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz