Zpět
8
.
6
.
2022
Legal flash

Lze uzavřít pracovněprávní smlouvu elektronicky bez dodržení pravidel pro doručování dle zákoníku práce?

Podle Nejvyššího soudu ano. V posuzovaném případě byla mezi zaměstnancem zpochybňujícím platnost výpovědi a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o narovnání tak, že zaměstnavatel scan podepsaného vyhotovení zaslal zaměstnanci e-mailem, na který reagovala právní zástupkyně zaměstnance e-mailem s potvrzením, že dohoda byla zaměstnancem schválena a podepsána. Zaměstnavatel následně uzavření dohody zpochybnil s tím, že nebyla dodržena pravidla pro doručování podle zákoníku práce. Nejvyšší soud konstatoval, že zákoník práce postrádá komplexní úpravu právních jednání, a proto na uzavírání dohod uplatní pravidla obsažená v občanském zákoníku. To znamená, že i když nebudou dodržena pravidla pro doručování v pracovněprávních vztazích, může dvoustranné právní jednání vzniknout výše popsaným způsobem, který je v souladu s občanským zákoníkem.

Problémem však je, že Nejvyšší soud se (s ohledem na dovolací argumentaci) v daném případě nezabýval otázkou platnosti takového právního jednání.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 )

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz