Zpět
16
.
6
.
2022
Eventy

Marta Fišnerová přednášela o dokazování elektronickými dokumenty

Marta Fišnerová, partnerka naší advokátní kanceláře sdílela své bohaté zkušenosti ze zastupování před soudy v rámci semináře na téma Dokazování v civilním procesu, který pořádala Česká asociace pojišťoven se spolkem právníků Všehrd.

Marta se ve své prezentaci zaměřila na aktuální téma Dokazování elektronickými dokumenty včetně uvedení konkrétních příkladů z každodenní praxe.

Spolu s dalšími významnými osobnostmi českého civilního procesu jako například Alenou Mackovou, profesorkou Právnické fakulty UK a nebo Lubošem Dörflem, předsedou Vrchního soudu v Praze, se shodli, že zásadním problémem na poli dokazování je značný úbytek znalců, a to v reakci na novelu znaleckého zákona.

Zástupce Ministerstva spravedlnosti potvrdil, že tuto situaci očekávali, nicméně ministerstvo touto novelou dalo přednost kvalitě znalců před jejich kvantitou.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz