Zpět
18
.
6
.
2021
Legal flash

Může zaměstnavatel odstoupit od konkurenční doložky bez uvedení důvodu?

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Dle dosavadní judikatury Nejvyššího soudu však navíc platilo, že ani pokud to bylo mezi stranami ujednáno, není možné odstoupit bez uvedení důvodu. Uvedený závěr odmítl Ústavní soud, který jej označil za nepřípustné soudcovské dotváření práva. V praxi to znamená, že zaměstnavatel bude moci od konkurenční doložky odstoupit i bez uvedení důvodu. Bude nicméně vždy třeba zkoumat, zda ze strany zaměstnavatele nedošlo ke svévoli či zneužití práva, na základě čehož by odstoupení mohlo být neplatným.

(Nález Ústavního soudu ze dne 21. května 2021 spisové značky II. ÚS 1889/19)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz