Zpět
16
.
2
.
2022
Legal flash

Náhrada újmy způsobená společnosti jejími statutárními orgány

Díky našim klientům je náhrada újmy způsobené společnosti jejími statutárními orgány jednou z našich královských disciplín. Z praxe dobře víme, jak náročným obchodním rozhodnutím manažeři mnohdy čelí.

Posuzování odpovědnosti v těchto případech by proto mělo být vždy spojeno s hledáním rovnováhy mezi požadavkem na informované a pečlivé vedení společnosti na straně jedné a potřebou ponechat manažerům volné ruce k realizaci potenciálně ziskových, ale současně mnohdy rizikových obchodů na straně druhé. „Proto máme obrovskou radost z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které jsme do slova a do písmene tvrdě vybojovali“ dodává Marta Fišnerová. Pevně věříme, že i Nejvyšší soud, který dlouhodobě nesouhlasí s posuzováním odpovědnosti statutárních orgánů pohledem „ex ante“, tedy po boji generálem, závěry Vrchního soudu podpoří. Budeme Vás informovat o vývoji!

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz