Zpět
10
.
11
.
2021
Legal flash

Nařízení o crowdfundingu

10. listopadu 2021 (pozn. alternativně, pokud bude LF uveřejněn 10/11 Dnes) nabývá účinnosti nařízení o crowdfundingu, které harmonizuje pravidla tohoto alternativního zdroje financování. Nařízení klade na poskytovatele on-line platforem, jako zprostředkovatele mezi investory a vlastníky projektů, vyšší nároky. Poskytovatelé musí zajistit, že projekty na jejich platformách jsou vybírány odborně, spravedlivě a transparentně. Nařízení zavádí přísnější informační povinnost vůči investorům, zahrnující každoroční zveřejňování míry selhání projektů a předložení informačního dokumentu, který bude obsahovat podrobnosti o financovaném projektu, prohlášení o odpovědnosti vlastníka projektu, principy skupinového financování, rizikové faktory a práva investorů. Poskytovatelé jsou do jednoho roku povinni získat povolení od České národní banky, která však do dnešního dne nezveřejnila podmínky pro jeho získání. Cílem nařízení je zvýšená ochrana investorů a sjednocení podmínek trhu.

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz