Zpět
24
.
2
.
2020
Legal flash

Narušují pay for delay dohody hospodářskou soutěž?

Evropský soudní dvůr (ESD) vydal 30. ledna 2020 dlouho očekávané zhodnocení pay for delay dohod ve farmaceutickém průmyslu z hlediska práva hospodářské soutěže. Uzavírání těchto dohod mezi původcem léku a výrobcem generik je přitom běžnou praxí v rámci narovnávání patentových sporů, kdy strany uzavřou smír výměnou za to, že konkurenční léky nevstoupí po určitou dobu na trh.

ESD zhodnotil, že majitele patentu a výrobce generik lze považovat za potenciální konkurenty, ačkoli nejsou oba přítomni na trhu. Dále poukázal na skutečnost, že narovnání patentových sporů jako takové, není zakázanou dohodou z hlediska hospodářské soutěže. Nicméně ujednání o odkladu vstupu na trh sleduje ochranu vlastních obchodních zájmů, a proto bude zpravidla považováno za protisoutěžní, případně i za jednání zneužívající dominantního postavení.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz