Zpět
25
.
11
.
2022
Info

Náš tým se během podzimu rozrostl o dvě výrazné osobnosti

První posilou se stala Kateřina Maysenhölder, která vykonává advokacii od roku 2016. V JŠK se bude soustředit na sporovou agendu, rozhodčí řízení, korporátní a sportovní právo a dále oblast regulace. Zkušenosti získávala v mezinárodní i české advokátní kanceláři, kde se zaměřovala především na soudní spory a poradenství v oblasti korporátního práva německy hovořícím klientům. Mimo to poskytovala právní poradenství neziskové organizaci podporující vzdělávání žen v oblasti data po celém světě.

Další pozici advokátky JŠK obsadila Vladěna Svobodová, která kromě českého práva vystudovala také evropské právo se zaměřením na evropské soutěžní právo na Vrije Universiteit v Bruselu. Kromě českých a mezinárodních právních kanceláří také pracovala u Evropské Komise při Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž, kde se věnovala problematice vyšetřování kartelových dohod. Dále působila 3 roky jako právní konzultant v Bruselu v oblasti monitorování transpozice směrnic Evropské unie do českého právního řádu. V JŠK se zaměří na oblast fúzí a akvizic, soutěžní právo, FDI GDPR a life science.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz