Zpět
8
.
7
.
2021
Legal flash

(Ne)Bezpečná nezbytná cesta

K řádnému užívání nemovitosti je potřeba, aby k ní měl její vlastník zajištěn přístup z veřejné komunikace. Ne všechny nemovitosti jsou ale s veřejnou komunikací přímo spojeny. Vlastník se pak musí dohodnout se sousedem na zřízení práva užívání za účelem průjezdu ke své nemovitosti. Nedohodnou-li se, může požádat soud o zřízení nezbytné cesty. Soud ale nezbytnou cestu nepovolí, pokud si nedostatek přístupu přivodil vlastník sám z hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Dle Nejvyššího soudu může hrubou nedbalostí za určitých okolností být nabytí nemovitosti bez zajištěného spojení s veřejnou cestou. Avšak koupi nemovitosti bez zajištěného přístupu nelze automaticky chápat jako hrubou nedbalost. Je nutné posoudit, zda nabyvatel při koupi věděl o absenci přístupu k nemovitosti, jak s uvedenou informací naložil a zda se pokusil přístup získat již před jejím nabytím. Pokud se tedy rozhodnete kupovat nemovitost, doporučujeme provést právní analýzu přístupu k ní. Není-li přístup zajištěn, učiňte kroky k zajištění ještě před dokončením transakce, neboť na institut nezbytné cesty se nelze vždy spoléhat.

(NS 22 Cdo 3242/2015, NS 22 Cdo 2432/2016, NS 22 Cdo 1826/2020)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz