Zpět
7
.
1
.
2021
Legal flash

Nejvyšší soud: Jednání v omylu při uzavírání převodních smluv

Nejvyšší soud oprášil a doplnil svou judikaturu na téma jednání v omylu při uzavírání převodních smluv a připomenul vztah právní prověrky, prohlášení převodce a tzv. disclosure. Podle soudu je v režimu starého občanského zákoníku jednání v omylu neplatné, pokud se jedná o podstatný a současně omluvitelný omyl. O podstatný omyl se jedná za předpokladu, že (ne)pravdivost skutečnosti je pro právní jednání rozhodující, tedy pokud by jednající osoba o omylu věděla, smlouvu by vůbec neuzavřela. Omyl nabyvatele je omluvitelný, postupoval-li s obvyklou mírou opatrnosti, za kterou lze považovat i skutečnost, že za předpokladu omezené právní prověrky smlouvu uzavřel důvěřujíc v pravdivost prohlášení převodce, ledaže již při uzavírání smlouvy bylo zjevné, že tato prohlášení nejsou pravdivá. Zjednodušeně, nemá-li kupující možnost provést zevrubnou prověrku společnosti, pak jej chrání důvěra v prohlášení prodávajícího a tato důvěra je považována za obvyklou míru opatrnosti. Bylo-li pak prohlášení prodávajícího nepravdivé, kupující jednal v omluvitelném omylu.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz