Zpět
20
.
4
.
2022
Legal flash

Nejvyšší soud k povaze záloh na podíl na zisku

Nejvyšší soud (NS) ve svém nedávném rozhodnutí potvrdil, že rozhodne-li společnost v souladu s požadavky zákona (a případně stanov) o výplatě zálohy na podíl na zisku, vzniká společníkovi nárok (pohledávka) na její výplatu. Záloha na podíl na zisku může být běžně započtena proti pohledávkám společnosti za daným společníkem. Stále ale platí, že taková záloha musí být následně vypořádána v rámci rozdělení zisku za účetní období, ve kterém byla záloha vyplacena. Valná hromada nebo jediný společník mohou udělit pokyn statutárnímu orgánu k vyplacení zálohy na podíl na zisku, protože se nejedná o obchodní vedení. V žádném případě nesmí být opomenuta povinnost statutárního orgánu přistoupit k vyplacení záloh s péčí řádného hospodáře a vyhodnocení stavu zdrojů společnosti.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2022, sp. zn. 27 Cdo 3330/2020)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz