Zpět
30
.
3
.
2021
Legal flash

Nejvyšší soud omezil možnost provést započtení na pohledávku, o které je vedeno řízení

Doposud platilo, že se soudy zabývaly námitkou započtení i v případě, kdy žalovaný provedl hmotněprávní započtení na žalovanou pohledávku až v průběhu odvolacího řízení. Takové započtení totiž představovalo novou skutečnost, která nastala až po vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně a v prvoinstančním řízení tedy nemohla být uplatněna a nevztahovaly se na ni proto ani následky koncentrace. Nově vyslovil Nejvyšší soud názor, že odvolací soudy nemají přihlížet ke kompenzačním projevům učiněným po vyhlášení prvoinstančního rozsudku, pokud již nebyly v prvním stupni řízení tvrzeny a prokázány všechny skutečnosti vzniku, výše a splatnosti takto započítávané pohledávky, přestože již v té době existovaly. Nepřihlédnutí k takovému kompenzačnímu projevu se navíc podle Nejvyššího soudu projeví v hmotněprávní rovině tím, že nenastanou účinky započtení a pohledávky nezaniknou, a to ani v případě, že bylo započtení provedeno mimo soudní řízení.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz