Zpět
22
.
4
.
2021
Legal flash

Nejvyšší soud poprvé o přednostním právu akcionářů na úpis akcií v režimu zákona o obchodních korporacích

Přednostní právo akcionářů na úpis akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu lze vyloučit pouze pokud je to v důležitém zájmu společnosti. Z rozsudku plyne, že za důležitý zájem nelze považovat ani potřebu společnosti zajistit dostatek finančních prostředků pro realizaci konkrétního projektu, ani kapitalizaci pohledávek některých akcionářů za společností. Pokud chce společnost získat prostředky upsáním nových akcií, nemůže mezi akcionáři činit rozdíly a z upsání nových akcií některé akcionáře jednoduše vyloučit. Ani kapitalizaci pohledávek akcionářů nelze považovat za důležitý zájem, vyplývá-li ze skutkových okolností, že pohledávky příslušných akcionářů vznikly účelově. Upsáním nových akcií pouze některými akcionáři dochází k marginalizaci podílu ostatních akcionářů, proto vyloučení některých akcionářů z úpisu akcií nesmí být zneužíváno jako nástroj, kterým je pozice těchto akcionářů účelově oslabována.

NS 27Cdo 155/2019)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz