Zpět
6
.
9
.
2021
Legal flash

Nejvyšší soud potvrdil ochranu zaměstnanců proti diskriminaci i v případě ukončení zaměstnání ve zkušební době

V souladu se zákoníkem práce může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr zaměstnance ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Nejvyšší soud ve svých nedávných rozhodnutích potvrdil, že zruší-li zaměstnavatel pracovní poměr ve zkušební době bez udání důvodu, samo o sobě to nevylučuje, že jde o diskriminační rozvázání pracovního poměru. Spočívá-li totiž důvod zrušení pracovního poměru například v těhotenství zaměstnankyně či v pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce, jde o nepřípustnou diskriminaci, která má za následek jednak neplatnost rozvázání pracovního poměru, jednak možnost, aby se dotčený zaměstnanec domáhal ochrany před diskriminací (tedy mimo jiné i přiměřeného zadostiučinění). Nic na tom nemění, pokud důvod zrušení nebyl v písemném zrušovacím jednání výslovně uveden nebo pokud v něm byl rozporu se skutečností uveden jiný důvod.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2021 sp. zn. 21 Cdo 2410/2020 a Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2021 sp. zn. 21 Cdo 504/2021)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz