Zpět
12
.
7
.
2020
Legal flash

Nejvyšší správní soud potvrdil oprávněnost pokuty za švarcsystém ve výši 1 mil. Kč

Dle Nejvyššího správního soudu (NSS) se jednalo o učebnicový příklad promyšleného tzv. švarcsystému (tedy skrytého zaměstnávání), když sedm OSVČ vykonávalo činnost dle následujících podmínek: většina OSVČ pracovala pouze pro daného odběratele a původně pro něj působili na základě dohody o provedení práce, užívali jen nástroje a firemní stejnokroje pronajaté od odběratele, neměli možnost ovlivnit výši odměny ani čas, místo a způsob výkonu práce, byli proškoleni v BOZP, museli se řídit manuálem odběratele a fakturovali prostřednictvím jeho jednotného systému. NSS potvrdil závěry inspekce práce, že ze strany OSVČ nešlo o poskytování služeb, neboť činnost naplňovala znaky závislé práce.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Ads 208/2019-33 ze dne 25. 6. 2020)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz