Zpět
2
.
9
.
2020
Legal flash

Novinky v odměňování členů orgánů volených valnou hromadou

Nejvyšší soud v uplynulých měsících navázal na svou dosavadní judikaturu týkající se schválení odměny členovi orgánu voleného valnou hromadou společnosti, když potvrdil, (i) že schválení valnou hromadou podléhá i odměna za dodržení zákazu konkurenční činnosti po skončení jeho funkce (27 Cdo 4503/2018) a (ii) právo valné hromady přiznat odměnu nad rámec odměny sjednané ve smlouvě o výkonu funkce, resp. bez splnění tam uvedených podmínek (27 Cdo 372/2019).

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz