Zpět
5
.
1
.
2022
Legal flash

Od 1. ledna 2022 mají zaměstnavatelé nárok na paušalizovanou náhradu nákladů spojených s prováděním srážek ze mzdy u svých zaměstnanců postižených exekucí

Nově má většina zaměstnavatelů, kteří provádí srážky ze mzdy svých zaměstnanců, dle § 270 odstavce 2 OSŘ právo si odečíst paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek před tím, než je zašle oprávněné osobě. Výše této náhrady pak podle prováděcí vyhlášky činí 50 Kč měsíčně vůči každému zaměstnanci, u nějž zaměstnavatel srážky ze mzdy provádí. Provádí-li zaměstnavatel u jednoho zaměstnance srážky k vydobytí několika pohledávek zároveň, náleží mu náhrada nákladů za tohoto zaměstnance měsíčně pouze jednou. Pokud zaměstnavatel u některého zaměstnance před vyplacením srážky z ní náhradu pro sebe odečíst zapomene, nárok na ni mu u tohoto zaměstnance za daný měsíc zanikne.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz