Zpět
28
.
10
.
2021
Legal flash

Pasivní legitimace ve sporech o náhradu škody z protisoutěžního jednání

Soudní dvůr EU judikoval, že osoby poškozené protisoutěžním jednáním určitého soutěžitele musí mít možnost se žalobou u vnitrostátních soudů domáhat náhrady škody jak po mateřské společnosti, která byla za konkrétní jednání sankcionována Komisí, tak po její dceřiné společnosti. Žalobce bude muset v civilním řízení prokázat, že žalovaná dceřiná společnost tvoří se sankcionovanou mateřskou společností jednu hospodářskou jednotku, samotnou existenci protisoutěžního jednání již ale dceřiná společnost rozporovat nemůže.

Rozsudek Soudního dvora EU sp. zn. C-882/19 ze dne 6. 10. 2021

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz