Zpět
31
.
3
.
2020
Legal flash

Poskytování krátkodobých nájmů spojených s doplňkovými službami může být kvalifikováno jako provozování živnosti

Nejvyšší správní soud v nedávné době rozhodl, že poskytování krátkodobých nájmů spojených s doplňkovými službami (jako je např., úklid, zapůjčení lodi, poskytnutí ložního prádla nebo dřeva) je třeba posoudit podle svého obsahu jako uzavírání smluv o ubytování, nikoliv smluv o nájmu bytu nebo domu, jejichž charakteristickým znakem je zajištění bydlení. Tento závěr soudu v důsledku znamená, že poskytovatelé těchto nájmů potřebují k této činnosti disponovat příslušným živnostenským oprávněním a pronajímaný objekt musí být současně řádně označen jako provozovna. Toto rozhodnutí může být relevantní pro regulaci tzv. sdílené ekonomiky v oblasti nemovitostí (např. Airbnb).

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu 3 As 360/2017 ze dne 14. ledna 2020)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz