Zpět
17
.
10
.
2022
Info

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů

Novelizace má transponovat unijní směrnici 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Zásadní novinkou, která bude mít dopad pro celý zemědělsko-potravinářský sektor, je rozšíření konceptu významné tržní síly na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec

Nově bude mít "významnou tržní sílu" jakýkoliv odběratel v celém řetězci, pokud jeho obrat přesahuje 2 miliony eur a současně převyšuje obrat jeho dodavatele. Odběratelé s významnou tržní silou nesmí jednostranně uplatňovat některé praktiky, které jsou zákonem označeny jako nekalé (v rozporu s dobrou vírou a fair jednáním).  Zákon rovněž stanoví povinnost písemné formy všech sjednávaných smluv a třicetidenní splatnost faktur.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz