Zpět
17
.
2
.
2020
Legal flash

Právo na náhradu škody způsobené kartelem mají mít všichni poškození

Soudní dvůr Evropské unie v rámci řízení o předběžné otázce potvrdil, že právo členských států musí umožňovat přiznání práva na náhradu škody způsobené kartelem i osobám, které nejsou přímými účastníky trhu, na kterém takový kartel působí. Spor v původním řízení byl veden spolkovou zemí Horní Rakousko proti kartelu výrobců výtahů. Horní Rakousko poskytovalo zvýhodněné úvěry v rámci podpory výstavby bytových domů. V důsledku zvýšených cen výtahů způsobených kartelem Horní Rakousko poskytlo úvěry ve vyšším objemu a jím utrpěná škoda spočívala ve ztrátě možnosti tyto prostředky investovat s vyšší úrokovou sazbou. SDEU uzavřel, že i za takovou škodu může kartel odpovídat.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz