Zpět
17
.
2
.
2021
Legal flash

Prověřování zahraničních investic

Od 1. května 2021 vstoupí v účinnost zákon o prověřování zahraničních investic upravující investice směřující do ČR ze zemí mimo EU, které představují bezpečnostní riziko. Regulace se týká zejména investic do kritické infrastruktury, komunikací či vývoje a výroby vojenského materiálu včetně zboží dvojího užití. Pro takové investice bude vyžadováno předchozí povolení státu. Zahraniční investice do ostatních oblastí budou moci být zpětně prověřovány až po dobu pěti let od jejich realizace. Budou-li shledány jako rizikové, může být jejich další trvání zakázáno a sankcionováno (např. prodejem majetku či majetkové účasti). Zahraniční investoři mohou zamýšlené investice předběžně konzultovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, čímž se mohou vyvarovat právní nejistoty.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz