Zpět
14
.
10
.
2021
Legal flash

Ručitel není oprávněn namítnout věřiteli započtení dlužníkovou pohledávkou

Nejvyšší soud ve sbírkovém rozhodnutí ve věci SELECTA judikoval, že v právních poměrech podléhajících novému občanskému zákoníku není ručitel oprávněn použít při obraně proti věřiteli námitku započtením pohledávky, kterou má vůči věřiteli primární dlužník. Nejvyšší soud se tak přiklonil na stranu těch výkladů, podle nichž nový občanský zákoník obsahově změnil právní úpravu této otázky oproti obchodnímu zákoníku, ačkoli v důvodové zprávě k NOZ taková změna nebyla avizována.

Rozsudek NS sp.zn. 23 Cdo 2475/2019 ze dne 19.05.2021

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz