Zpět
24
.
5
.
2022
Eventy

Tomáš Doležil v panelové diskuzi

Tomáš Doležil, partner JŠK, se dnes účastnil panelové diskuze v České mincovně, která se dotýká mnoha aktuálních témat. Jak se dívat na inflaci a jak chránit svůj rodinný majetek. Jak nacházet příležitosti pro české firmy v rámci celého světa i jak pracovat s privátním kapitálem.

Panelové diskuze se dále účastnil Aleš Brix za Českou mincovnu, Vjačeslav Lypko, Enterprise Investors a Pavel Finger za CRIF – Czech Credit Bureau. Čestným hostem setkání byl Tomáš Sedláček.

Toto inspirativní setkání zaštiťovala platforma HELAS, se kterou JŠK dlouhodobě spolupracuje.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz