Zpět
7
.
12
.
2022
Info

Tříkrálová novela spotřebitelského práva vyhlášena!

Vzpomínáte si na náš seriál ke spotřebitelské novele? Tak tato novela právě vyšla ve Sbírce zákonů, což znamená, že nabývá účinnosti 6. ledna 2023 na Tři krále. V průběhu legislativního procesu přitom došlo k zásadnímu zpřesnění v ustanovení upravující užití prostředků komunikace na dálku ze strany finančních institucí!  

Rychle připomeneme, že nově bude možné tyto prostředky včetně emailů nebo telefonů použít pouze za předpokladu, že je spotřebitel výslovně neodmítne. V případě volacích automatů nebo faxu (😊) jde zákon ještě dál a vyžaduje výslovný souhlas spotřebitele. Původně ale nebylo úplně zřejmé, jakých sdělení se omezení užití prostředků komunikace na dálku týká, přestože směrnice hovoří poměrně jasně. Nyní už hovoří jasně také zákon. Toto omezení použití prostředků komunikace na dálku se týká pouze nevyžádaných obchodních sdělení. V ostatních případech, tedy například při běžné komunikaci s klientem, mohou finanční instituce i nadále používat aplikace, emaily a telefon v takové míře, v jaké mohly doposud.  

Autor: Michaela Švejnohová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz