Zpět
8
.
10
.
2020
Legal flash

Ukončení pracovního poměru zaměstnance pro nadbytečnost a zajišťování jeho činnosti nadále na základě občanskoprávních smluv

Nejvyšší soud v nedávné době dovodil, že důvod k výpovědi pro nadbytečnost ze základního pracovněprávního poměru může nastat, pokud se zaměstnavatel kvůli úspoře finančních prostředků rozhodne dosavadní činnost vykazující kreativní prvky zajišťovat prostřednictvím externích dodavatelů na základě občanskoprávních smluv.

V daném případě došlo k výpovědi několika sólistek opery pro nadbytečnost za účelem snížení nákladů, neboť zaměstnavatel chtěl ke své činnosti více využívat externí umělce na základě občanskoprávních smluv o jejich účinkování pro jednotlivá představení. Podle soudu se nejednalo o výkon závislé práce, jelikož činnost výkonného umělce, u níž je kladen důraz na kreativitu a improvizaci, lze provádět i v podobě samostatné výdělečné činnosti.

(Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 2128/2019 ze dne 29. ledna 2020)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz