Zpět
8
.
12
.
2021
Legal flash

Upozornění ČNB ke správě alternativních fondů

ČNB vydala upozornění pro veřejnost týkající se správců tzv. „alternativních fondů“, tedy společností spravujících majetek menších skupin osob (max. 20 účastníků) nebo kvalifikovaných investorů. ČNB vyvrací mylnou domněnku, že správa alternativních fondů, obdobně jako klasických investičních fondů, podléhá jejímu dohledu. Není tomu tak. ČNB pouze vede veřejný seznam alternativních fondů a jejich správců, což ale neznamená, že by správcům alternativních fondů byla udílena speciální licence, a ČNB na jejich činnost dohlížela. Cílem ČNB je upozornit investory, kteří se do alternativních fondů rozhodnou investovat, že jejich investice jsou rizikovější, neboť investiční strategie alternativních fondů nepodléhá schválení ze strany ČNB, ČNB na její plnění nedohlíží a správcem může být de facto kdokoliv. Investoři by na tuto skutečnost neměli při investování do alternativních fondů zapomínat.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz