Zpět
5
.
11
.
2021
Legal flash

ÚS: Za stejnou práci u jednoho zaměstnavatele náleží stejná mzda v Praze i Olomouci

Ústavní soud ponechal nezměněno loňské rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom, že v rámci jednoho zaměstnavatele musí být zaměstnanci na shodných pozicích odměňováni stejnou odměnou, nehledě na to, kde (v jakém městě či regionu) práci vykonávají. Žalovaná Česká pošta podala proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ústavní stížnost, kterou v nedávné době Ústavní soud odmítl. Ústavní soud v odůvodnění znovu zopakoval, že širší společenské a ekonomické prostředí místa výkonu práce (tedy například vyšší životní náklady v jednom z míst) nejsou faktorem, který by odůvodňoval porušení zásady rovného odměňování, dle které přísluší za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. V praxi se tento závěr dotkne zejména zaměstnavatelů působících napříč celou Českou republikou, jejichž zaměstnanci vykonávající stejnou práci mají tedy nárok na stejnou odměnu bez ohledu na místo výkonu práce.

(Ústavní soud, I. ÚS 2820/20 ze dne 31. srpna 2021)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz