Zpět
10
.
6
.
2020
Legal flash

Vláda schválila návrhy transpozičních zákonů k V. AML směrnici

Vedle mediálně exponovaného návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů byl schválen i návrh společně projednávané komplexní novely zákona některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon o AML). Novelou zákona o AML by mělo dojít například k rozšíření okruhu povinných osob, nově výslovně zahrnující například realitní zprostředkovatele nebo osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, tedy i kryptoměnami. Návrh dále počítá se zavedením zesílené identifikace a kontroly klientů představujících zvýšené riziko nebo s reformou správního trestání, včetně přísnějších sankcí. Oba návrhy míří do poslanecké sněmovny. Účinnost jejich stěžejních částí je plánována na 1. ledna 2021, tedy téměř rok po uplynutí transpoziční lhůty směrnice.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz