Zpět
13
.
5
.
2020
Legal flash

Zaměstnavatel může zakázat zaměstnanci výkon činnosti pouze výslovně

Nejvyšší soud v nedávné době rozhodl, že činnost zaměstnance, který přes pokyn zaměstnavatele k odchodu domů setrvá na pracovišti a pokračuje v práci, je plněním pracovního úkolu a zaměstnavatel je odpovědný za pracovní úraz, který zaměstnanec při této činnosti utrpí. V posuzovaném případě zaměstnanec nerespektoval pokyn zaměstnavatele, aby „šel domů“, a začal si připravovat materiál pro svoji práci, a to i přes to, že příprava materiálu příslušela jinému zaměstnanci. Nejvyšší soud dovodil, že i takovou činnost je třeba považovat za plnění pracovního úkolu, neboť zákaz výkonu určité činnosti může zaměstnavatel učinit výhradně výslovně (jakýkoliv jiný způsob zákazu není dostačující).

(Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 2034/2019 ze dne 21. ledna 2020)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz