Zpět
4
.
3
.
2021
Legal flash

Zaměstnavatelé s alespoň 50 zaměstnanci budou povinně testovat zaměstnance na COVID-19

A to již od března s frekvencí alespoň jedenkrát týdně. Umožněno bude testování u poskytovatele zdravotních služeb i samo testování na pracovišti. U zaměstnavatelů s alespoň 250 zaměstnanci testování probíhá již od 3. března, od 12. března by pak měla být zaměstnanci umožněna osobní přítomnost na pracovišti jen s negativním testem absolvovaným v posledních 7 dnech. Na zaměstnavatele s 50 až 249 dopadnou stejné povinnosti, pouze s drobným rozdílem v termínech (5. a 15. března).Zaměstnanci mají povinnost testy podstoupit, a to s výjimkou zaměstnanců, kteří již onemocnění prodělali a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Testováni nemusí být také zaměstnanci na home office, kteříne dochází na pracoviště. Menší zaměstnavatelé mohou testování provádět dobrovolně. 

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz