Zpět
Filip Kvapil
Koncipient
+420 226 227 663Filip.Kvapil@JSK.cz

Filip absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2020. Obhájil diplomovou práci na téma Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení se zaměřením na změnu či zrušení závazku v důsledku podstatné změny okolností.

V průběhu studia získal pracovní zkušenosti především v oblasti trestního a občanského práva, konkrétně pak práva rodinného, závazkových právních vztahů a civilního procesu.

V JŠK se zaměřuje především na právo obchodních společností, bankovnictví a finance a sporovou agendu.

Hovoří anglicky a španělsky.