Zpět
Zuzana Velková (Valoušková)
Advokát
+420 226 227 669Zuzana.Velkova@JSK.cz

Zuzana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně studovala právo na Universidad Pública de Navarra ve Španělsku a zúčastnila se studijního a vzdělávacího programu ve francouzském právu pořádaného Pařížskou advokátní komorou.

Advokacii praktikuje od roku 2007.

Působila ve významných mezinárodních advokátních kancelářích Linklaters, Norton Rose Fulbright a Kinstellar.

Je zkušená litigační expertka zaměřující se na komplexní spory. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti soudních i rozhodčích řízení. Samostatně řeší komplexní spory pro klienty napříč průmyslovými odvětvími, zejména z oblastí energetiky, zdravotnictví či pro vládní instituce. Bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti korporátního práva a práva hospodářské soutěže, které získala díky práci na významných akvizičních transakcích na českém trhu.

Publikovala také řadu článků na různá témata týkající se sporů, soutěžního práva a oblasti life sciences.

Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky.