Zpět
25
.
1
.
2023
Legal flash

Konec klamavých slevových akcí?

V posledních měsících vám přinášíme pravidelný seriál o změnách zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tříkrálová novela zákona o ochraně spotřebitele reaguje, mimo jiné, také na časté umělé navyšování cen zboží krátce před začátkem slevových akcí typu Black Friday či povánoční výprodeje. V reakci na časté stížnosti spotřebitelů, kdy obchodníci před slevou uměle navýší cenu, ze které následně odečítají slevu a takto stanovená cena je v zásadě klamavým údajem, zavádí novela přísnější pravidla.

Nově musí být totiž na zbož uvedena nejnižší cena, za kterou bylo toto zboží za posledních 30 před zavedením slevy nabízeno. Následná sleva musí být vypočítána právě z této nejnižší ceny. Určitou výjimku z této povinnosti zavedl zákonodárce např. pro zboží či výrobky podléhající rychlé zkáze.

Nově má rovněž spotřebitel (dotčený nekalou obchodní praktikou jako je např. i klamavé navyšování cen a následné porušování pravidel při výpočtu slevy na zboží) právo odstoupit od smlouvy a to do 90 dnů od jejího uzavření. S ohledem na konkrétní případ může spotřebitel rovněž požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, pokud zjistí, že zakoupil zboží na základě klamavého tvrzení, že se jedná o nejlevnější výrobek na trhu, což neodpovídalo skutečnosti.

Autor: Vladěna Svobodová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz