Jsme hrdými členy PONTES

PONTES: the CEE lawyers je síť nezávislých právních kanceláří střední a východní Evropy. Díky vzájemné intenzivní spolupráci můžeme pro klienty zajistit přinejmenším stejně integrovanou službu, jako kdybychom byli součástí jedné mezinárodní firmy. Díky spolupráci s ostatními členy sítě známe problematiku jednotlivých regionů a téměř denně vzájemně těžíme ze specializovaného know-how a společně předkládaných nabídek. Naši klienti díky této síti získávají výhodu ve formě dobře koordinovaných přeshraničních projektů i dokonalé znalosti místního prostředí v každé z členských zemí.
Zjistit více o pontes

Novinky

PONTES propojuje více než 150 právníků, kteří jsou špičkami svého oboru v 7 zemích střední a východní Evropy. Při řešení konkrétních zadání se opíráme také o jejich názory, i proto se na nás můžete spolehnout také u zadání s mezinárodním přesahem.
Díky členství v síti PONTES můžeme při své praxi stavět na znalostech ze všech oborů zahrnujících korporátní právo včetně fúzí a akvizic (M&A), bankovnictví a financí, právo nemovitostí, agendu soudních sporů, smluvní právo, pracovní právo, sektor energetiky a infrastruktury, ale i pojišťovnictví a právo kapitálových trhů.

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz