Zpět
Dana Štumpová
Of-counsel
+420 226 227 611Dana.Stumpova@JSK.cz

Dana je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 1994 složila justiční zkoušku a byla jmenována soudkyní.

Pracovala také jako aktivní advokátka v několika zahraničních právních firmách.

V posledních letech se spolu s dalšími kolegy účastní supervizí některých projektů spolufinancovaných z evropských fondů a působí jako specialista na smlouvy podle vzorových dokumentů FIDIC. Od roku 2005 vede různé semináře týkajících se jejich užívání.

V souvislosti s veřejnými zakázkami ve stavebnictví se zaměřuje na problematiku zadávání stavebních prací a víceprací.

Vedle běžné advokátní praxe se dále věnuje ochraně vlastnických práv při restitucích, vydržení nebo strpění užívání pozemku provozovateli letišť podle zákona o civilním letectví.

Je členkou České Asociace Konzultačních Inženýrů.